Pingić podržava sigurni http protokol (https)

Pingić web site od sada podržava komunikacuju putem sigurnog protokola (https)

Dragi prijatelji Pingića,
Kako bismo postavili temelje za još veći broj funkcionalnosti i usluga u budućnosti omogućili smo korištenje https protokola u komunikaciji s Pingić web serverom. To znači da je komunikacija između korisnika i web servera enkriptirana, što sada omogućava prikupljanje osjetljivih podataka i uvođenje usluga plaćanja u budućnosti.
Također, neke organizacije imaju sigurnosne politike koje zabranjuju povezivanje na web sajtove koji ne koriste https protokol te je sada omogućeno povezivanje s takvim organizacijama.

Razliku ćete primijetiti po oznaci Secure u alatnoj traci ispred adrese web sajta, kako je prikazano na slici.

Za postojeće web sajtove koji već imaju ugrađen Pingić kalendar, web administratori moraju u HTML kodu za prikaz kalendara zamijeniti http sa https ukoliko žele da koriste https protokol. 

Nadamo se da ćete uživati u novim funkcionalnostima koje će se uskoro pojaviti.

Vaš Pingić Team

28.10.2017